Monday, 22 January 2018

Web animations

https://www.webdesignerdepot.com/2018/01/10-best-free-animation-libraries-for-the-web/

Tuesday, 5 December 2017

DRY and KISS Software Development Principles

In software engineering, don't repeat yourself (DRY) is a principle of software development aimed at reducing repetition of software patterns, replacing them with abstractions; and several copies of the same data, using data normalization to avoid redundancy.


The DRY principle is stated as "Every piece of knowledge must have a single, unambiguous, authoritative representation within a system". The principle has been formulated by Andy Hunt and Dave Thomas in their book The Pragmatic Programmer. They apply it quite broadly to include "database schemas, test plans, the build system, even documentation". When the DRY principle is applied successfully, a modification of any single element of a system does not require a change in other logically unrelated elements. Additionally, elements that are logically related all change predictably and uniformly, and are thus kept in sync.
DRY vs WET solutions


Violations of DRY are typically referred to as WET solutions, which is commonly taken to stand for either "write everything twice", "we enjoy typing" or "waste everyone's time". WET solutions are common in multi-tiered architectures where a developer may be tasked with, for example, adding a comment field on a form in a web application. The text string "comment" might be repeated in the label, the HTML tag, in a read function name, a private variable, database DDL, queries, and so on. A DRY approach eliminates that redundancy by leveraging frameworks that reduce or eliminate all those edit tasks excepting the most important one, leaving the extensibility of adding new knowledge variables in one place.


KISS is an acronym for "Keep it simple, stupid" as a design principle noted by the U.S. Navy in 1960. The KISS principle states that most systems work best if they are kept simple rather than made complicated; therefore simplicity should be a key goal in design and unnecessary complexity should be avoided. Variations on the phrase include "Keep it Simple, Silly", "keep it short and simple", "keep it simple and straightforward" and "keep it small and simple".

SOLID principles

Single responsibility principle

a class should have only a single responsibility (i.e. changes to only one part of the software's specification should be able to affect the specification of the class).

Open/closed principle

“software entities … should be open for extension, but closed for modification.”

Liskov substitution principle

“objects in a program should be replaceable with instances of their subtypes without altering the correctness of that program.” See also design by contract.

Interface segregation principle

“many client-specific interfaces are better than one general-purpose interface.”

Dependency inversion principle

one should “depend upon abstractions, [not] concretions.”

Zasada odwracania zależności składa się z dwóch następujących części:
 1. Moduły wysokopoziomowe nie powinny zależeć od modułów niskopoziomowych. Obie grupy modułów powinny zależeć od abstrakcji.
 2. Abstrakcje nie powinny zależeć od szczegółowych rozwiązań. To szczegółowe rozwiązania powinny zależeć od abstrakcji.
Jeśli chodzi o zależność od abstrakcji, można to zamknąć w jednej prostej formule: pisany przez nas kod nie powinien być uzależniony od konkretnej klasy, zależności takie powinny kończyć się na klasach abstrakcyjnych bądź interfejsach. Zasadę zależności od abstrakcji (ang. depend on abstractions) można również streścić w trzech prostych punktach:
 • Żadna zmienna nie powinna zawierać referencji do konkretnej klasy.
 • Żadna klasa nie powinna dziedziczyć po konkretnej klasie.
 • Żadna metoda nie powinna przykrywać metody zaimplementowanej w którejkolwiek z klas bazowych.
 • Podstawowymi zaletami zasady odwracania zależności jest to, że właściwe jej stosowanie jest kluczowe, jeśli chcemy tworzyć frameworki wielokrotnego użytku. Ma ona również duży wpływ na odporność kodu źródłowego na przyszłe zmiany, ponieważ zgodnie z tą zasadą abstrakcje, a także szczegółowe mechanizmy są od siebie odizolowane, co z kolei wpływa na to, że tworzony kod jest dużo prostszy w konserwacji.
Code examples of SOLID principles for JavaScript
https://gist.github.com/Crizstian/ba39c6fdbb30a40c738e3c07ea83b5c1Wednesday, 26 December 2012

Audyt SEO


Audyt seo jest niezbędnym elementem procesu projektowania i pozycjonowania strony internetowej. W trakcie audytu szczegółowo analizujemy 5 głównych obszarów:

 1. Accessibility
 2. Indexability
 3. On-Page Ranking Factors
 4. Off-Page Ranking Factors
 5. Competitive Analysis

Kompletny audyt zawiera analizę ponad 300 czynników, które wpływają na pozycję Twojej strony w rankingu wyszukiwarek. Do jego sporządzenia używamy kilkunastu profesjonalnych narzędzi do analizy seo. Bądź bardziej widoczny, zmiejsz koszty – nie zwlekaj, zapytaj o szczegóły.


1. Accessibility

Accessibility to miara dostępności witryny i informacji w niej zawartych dla odwiedzającego.

 • Site Architecture
 • Site Navigation
 • Site Performance
 • Robots.txt
 • Robots Meta Tags
 • HTTP Status Codes
 • XML Sitemap

2. Indexability

Indexability to miara zdolności witryny do bycia pobraną i zindeksowaną przez roboty wyszukiwarek.

 • Hosting
 • Server uptime
 • Site: Command
 • Index Sanity Checks
 • Page Searches
 • Brand Searches
 • Search Engine Penalties

3. On-Page Ranking Factors

Wewnętrzne czynniki wpływające na pozycję witryny w rankingu wyszukiwarek.

 • URLs
 • Content
 • Structure / Internal linking
 • Titles
 • Images / Media
 • Outlinks
 • HTML Code

4. Off-Page Ranking Factors

Zewnętrzne czynniki wpływające na pozycję witryny w rankingu wyszukiwarek.

 • Authority
 • Popularity
 • Backlink profile
 • Social Engagement

5. Competitive Analysis

Im więcej wiesz o konkurencji, tym łatwiej zindetyfikujesz swoje słabe punkty.

 • Keywords
 • Overall Page Quality
 • Backlink profile


Friday, 23 November 2012

Projektowanie stron, pozycjonowanie - Katowice, Sosnowiec, Będzin

Strona kierowana jest do tych, którzy rozumieją wartość marketingu internetowego i wiedzą jak mierzyć tę wartość. Do tych, którzy zastanawiają się jak działa ta technologia, jaką strategię wybrać dla firmy, organizacji, strony internetowej. Nie ma tu gotowych rozwiązań, jest to miejsce gdzie możesz zapytać kogoś, kto ma doświadczenie i od wielu lat robi dokładnie to, co Ty zamierzasz robić.

Zapraszam na moją stronę: Projektowanie stron, pozycjonowanie - Katowice, Sosnowiec, Będzin

Sunday, 18 November 2012

Miłosz Szarek @ Picasa


Picasa is an image organizer and image viewer for organizing and editing digital photos, plus an integrated photo-sharing website, originally created by a company named Lifescape (which at that time may have resided at Idealab) in 2002 and owned by Google since 2004. “Picasa” is a blend of the name of Spanish painter Pablo Picasso, the phrase mi casa (Spanish for “my house”) and “pic” for pictures (personalized art). In July 2004, Google acquired Picasa from its original author and began offering it as freeware.
For organizing photos, Picasa has file importing and tracking features, as well as tags, facial recognition, and collections for further sorting. It also offers several basic photo editing functions, including color enhancement, red eye reduction, and cropping. Other features include slide shows, printing, and image timelines. Images can also be prepared for external use, such as for e-mailing or printing, by reducing file size and setting up page layouts. There is also integration with online photo printing services. Other simple editing features include adding text to the image. Picasa supports Google’s WebP image format as well as the JPG format and most Raw image format (RAW files). A user can view and edit RAW files and save the finished edit (as JPG, or other forms) without any changes to the original RAW file.

Monday, 5 November 2012

Miłosz Szarek @ Tumblr


Tumblr is a microblogging platform and social networking website, owned and operated by Tumblr, Inc. The service allows users to post multimedia and other content to a short-form blog. Users can follow other users’ blogs, as well as make their blogs private. Much of the website’s features are accessed from the “dashboard” interface, where the option to post content and posts of followed blogs appear.
As of October 13, 2012, Tumblr has over 77 million blogs. According to comScore, it scored 13.4 million unique visitors in the United States alone in July 2011—up 218% from July 2010. Its headquarters is located in Midtown Manhattan, New York City.
As of August 20, 2012, Tumblr has over 69.4 million blogs and more than 29.8 billion total posts. As of September 2011, the website receives more than 13 billion views per month. As of July 2010, the site receives 25,000 new users each day and as of July 2012, 71.6 million posts are created on the site each day. An analysis by AddThis of shares through their service in 2011 noted that Tumblr sharing had increased by 1299.5%.
The service is most popular with the teen and college-aged user segments with half of Tumblr’s visitor base being under the age of 25. As of 2009, Tumblr had an 85% retention rate, compared with 40% for Twitter.
Miłosz Szarek @ Tumblr